betale egenkaptial med forbrukslån | ta opp forbrukslån finansiering til eget firma